Coaching & training

maandag 20 augustus 2018

Mijn leven
Mijn leven is mijn school geweest voor wie ik nu ben, waar ik voor sta en wat ik kan. Van jongs af aan ben ik geboeid geweest naar hoe samen-leven werkt. Of het nu gaat over de interactie met een ander, je plek innemen in een groep of de manier waarop we de dingen doen die we doen. Mijn kinderjaren in het buitenland en later werken in en met andere culturen hebben bijgedragen aan deze fascinatie. Elke keer weer was daar de vraag: hoe werkt het hier en wat is 'normaal'? Mijn ervaringen in de praktijk gaven mij steeds het antwoord in de vorm van drie nieuwe vragen: waar ligt de verbinding? Hoe kunnen we samenwerken, 'samenspelen'? Wat is mijn plek en bijdrage in deze context of omgeving?

Mijn werkervaring
De afgelopen twintig jaar heb ik in diverse dienstverbanden intensief mensen gecoacht en getraind. Ik heb inmiddels vele managers en professionals - persoonlijk én in groepsverband - begeleid in hun ontwikkeling. Van '1-op-1' & teamcoachings en intervisiegroepen tot leiderschapstrajecten en leergangen. Ik mocht in de keuken van allerlei organisaties kijken van bank tot retail, van nutsbedrijf tot gemeente. Ik proefde als het ware de diverse bedrijfsculturen. Met dezelfde verwondering als in mijn kindjaren bleef ik dezelfde vragen stellen, maar nu aan mijn klanten: wat speelt hier volgens jou? wat verbindt jullie als managementteam? Wat is jouw plek in deze afdeling en hoe geef je hier invulling aan? Waarvoor ben jij / zijn jullie hier en wat is de volgende stap gezien alle ontwikkelingen?

Foto startpagina 2b

leesmeer2

Team Coaching

Effectief samenwerken is een kunst op zich. Of het nu in een team is of afgestemd zijn met collega’s. Hoe is dat bij jullie? Welke druk ligt er vanuit de omgeving? Afhankelijk zijn van elkaar vraagt…  leesmeer2

Persoonlijke Coaching

Hoe gaat het met jou? Leef je of overleef je? Belangrijke vragen in deze intense tijd van hoge werkdruk, verwachtingen, veranderingen en bedrijven in overleefstand. In welke context zit jij en kun jij je waarde toevoegen? Ervaar je een gezonde balans of juist spanning en stress? Wezenlijke vraagstukken om bij stil te staan. Spelen deze vragen een rol voor jou, dan…   leesmeer2

In Company Training

Wat speelt er bij jullie in de organisatie, bij de manager of de medewerker? Hoe gaat het met hen en de plek die zij innemen of moeten gaan innemen? Als persoonlijke ontwikkeling of eigen leiderschap aandacht vraagt, dan…  leesmeer2

Inspiratie

Op een net even andere manier kijken naar je werk, de mensen om je heen of gewoon leuk om kennis van te nemen...... leesmeer2

Caroline Reineke
Tuinstraat 238
1015 PK Amsterdam
T 06-51330243 
linkedin logo3