Coaching & training

maandag 20 augustus 2018

Connecting People trans

Mijn leven
Mijn leven is mijn school geweest voor wie ik nu ben, waar ik voor sta en wat ik kan. Van jongs af aan ben ik geboeid geweest naar hoe samen-leven werkt. Of het nu gaat over de interactie met een ander, je plek innemen in een groep of de manier waarop we de dingen doen die we doen. Mijn kinderjaren in het buitenland en later werken in en met andere culturen hebben bijgedragen aan deze fascinatie. Elke keer weer was daar de vraag: hoe werkt het hier en wat is 'normaal'? Mijn ervaringen in de praktijk gaven mij steeds het antwoord in de vorm van drie nieuwe vragen: waar ligt de verbinding? Hoe kunnen we samenwerken, 'samenspelen'? Wat is mijn plek en bijdrage in deze context of omgeving?

Mijn werkervaring
De afgelopen twintig jaar heb ik in diverse dienstverbanden intensief mensen gecoacht en getraind. Ik heb inmiddels vele managers en professionals - persoonlijk én in groepsverband - begeleid in hun ontwikkeling. Van '1-op-1' & teamcoachings en intervisiegroepen tot leiderschapstrajecten en leergangen. Ik mocht in de keuken van allerlei organisaties kijken van bank tot retail, van nutsbedrijf tot gemeente. Ik proefde als het ware de diverse bedrijfsculturen. Met dezelfde verwondering als in mijn kindjaren bleef ik dezelfde vragen stellen, maar nu aan mijn klanten: wat speelt hier volgens jou? wat verbindt jullie als managementteam? Wat is jouw plek in deze afdeling en hoe geef je hier invulling aan? Waarvoor ben jij / zijn jullie hier en wat is de volgende stap gezien alle ontwikkelingen?

Mijn visie
Alles doet er toe en heeft impact op onze omgeving. Net als een steen gooien in het water, er onstaan allerlei ringen. Dit geldt ook voor onze gedachten, woorden, emoties en handelen. Hoe we ons uitdrukken, doet er toe. Hoe bewust ben je hiervan?

Mijn aanpak
Hoe ik precies te werk ga? Het meest effectief is mij te ervaren. Als mijn verhaal je aanspreekt, neem dan contact met me op en praten we verder. Ik hanteer wel een aantal motto’s die richting geven aan mijn aanpak….