Coaching & training

maandag 20 augustus 2018

Team Coaching

Over het begeleiden en ontwikkelen van teams

Introductie
Samenwerken met anderen vraagt wat van ons. Het doet een appèl op ons vermogen om ons kwetsbaar op te stellen en onze specifieke bijdrage te leveren in de groep. Tegelijkertijd werken we met anderen. Mensen met wie we samen een klus moeten klaren of een bedrijf moeten leiden. Hoe groter de wederzijdse afhankelijkheid, hoe belangrijker het samenspel tussen jou en de anderen in het team. En dat 'samenspelen' lijkt steeds meer onder druk te staan.

Gebrek aan goede afstemming
Ik heb jarenlang allerlei soorten teams en afdelingen begeleid. Dit gaf mij de gelegenheid om in de keuken van diverse organisaties te kijken. Wat mij opvalt is, dat er steeds meer gevraagd wordt van mensen in teams. Door snelle ontwikkelingen en veranderingen is de druk hoog om snel te presteren en dus effectief samen te werken. Een goede afstemming binnen het team is essentieel hierbij. Dit begint bij vertrouwen en openheid. Alleen ontbreekt dit veelal in teams. De toevlucht tot email & social media als communicatiemiddel en de snelheid van informatie helpen niet hierbij. In de waan van de dag is er minder kwali-tijd voor elkaar. Dit leidt in tot onnodige misverstanden, onbewuste kwetsuren of zelfs conflicten met in sommige gevallen negatieve gevolgen voor het resultaat. 

Reflectiemoment
Een stap terug doen kan helpen, even uit de inhoud en juist aandacht hebben voor het proces en de interactie. Ik kan daarbij een constructieve bijdrage leveren. Jarenlang heb ik diverse teams en afdelingen begeleid met intensieve een- of meerdaagse bijeenkomsten. Diverse vraagstukken stonden centraal: van strategie tot communicatie, van frisse start tot stroeve samenwerking. Belangrijkste zichtbare effecten: focus, een (nieuwe)opening, verdiept contact, meer vertrouwen en/of een heldere volgende stap, maar vooral: weten wat je aan elkaar hebt om die stap samen te kunnen nemen.

Interesse
Geef je leiding aan een (project)team en/of zitten jullie in een team en heb je/jullie behoefte aan zo'n reflectiemoment, neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Recente voorbeelden van opdrachten bij klanten

Homepage | Persoonlijke Coaching | Incompany Training | Inspiratie